In the bag nghĩa là gì? Ví dụ về thành ngữ này

in the bag nghĩa là gì?

Cụm từ “in the bag” là một thành ngữ tiếng Anh được sử dụng phổ biến trong giao tiếp hàng ngày. Nó diễn đạt ý nghĩa của việc một điều gì đó đã chắc chắn xảy ra hoặc rất dễ dàng đạt được. “In the bag” mang theo một ý nghĩa tích cực, tạo cảm giác chắc chắn, không có rủi ro hay khó khăn.

Trong bài viết ngày hôm nay, Blog Mua Hàng sẽ cùng bạn tìm hiểu ý nghĩa của cụm từ in the bag nghĩa là gì? Các ví dụ về việc sử dụng cụm từ này.

Khi nói rằng một điều gì đó “in the bag”, người ta ám chỉ rằng điều đó đã được hoàn tất, đảm bảo thành công hoặc gần như chắc chắn xảy ra. Đây là một cách thể hiện sự tự tin và niềm tin vào kết quả.

Cụm từ “in the bag” thường được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Ví dụ, trong cuộc thi thể thao, nếu một đội đã giành lợi thế lớn và dễ dàng đạt được chiến thắng, người ta có thể nói rằng “chiến thắng đã nằm trong túi của họ.” Trong công việc, khi một người hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn và tự tin rằng thành công là không thể tránh khỏi, họ có thể nói “việc đó đã nằm trong túi của tôi.”

Cụm từ “in the bag” cũng có thể được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày để diễn tả sự chắc chắn và tin tưởng vào một kết quả hay mục tiêu.

In the bag nghĩa là gì?

Trong ngữ cảnh thông thường, cụm từ “in the bag” có nghĩa là một điều gì đó đã chắc chắn xảy ra hoặc rất dễ dàng đạt được. Nó tạo ra một cảm giác chắc chắn và tự tin về kết quả hoặc mục tiêu.

Cụm từ “in the bag” diễn đạt một mức độ chắc chắn và tin tưởng cao về một điều gì đó. Khi nói rằng một điều gì đó đang “in the bag”, người ta cho thấy rằng họ tin rằng kết quả hoặc mục tiêu đó đã được đảm bảo thành công hoặc rất gần kề.

In the bag nghĩa là gì? Ví dụ về thành ngữ này

In the bag nghĩa là gì? Ví dụ về thành ngữ này

Thành ngữ này còn nhấn mạnh tính dễ dàng đạt được của điều gì đó. Nếu một điều gì đó “in the bag”, điều đó ngụ ý rằng không có nhiều trở ngại hay khó khăn để đạt được mục tiêu. Nó thể hiện sự tự tin và niềm tin mạnh mẽ vào kết quả cuối cùng.

Cụm từ “in the bag” có ý nghĩa tương tự với một số cụm từ khác trong tiếng Anh. Ví dụ, “in the pocket” và “in the can” cũng được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa của sự chắc chắn và dễ dàng đạt được.

Tuy nhiên, “in the bag” thường được coi là diễn đạt tích cực hơn. Nó mang theo một cảm giác niềm vui và sự thành công trong tương lai, trong khi “in the pocket” và “in the can” có thể chỉ đơn giản là diễn đạt sự hoàn thành một cách chắc chắn mà không mang ý nghĩa tích cực hay niềm vui tương tự.

Tổng quát, “in the bag” là một cụm từ phổ biến trong tiếng Anh để diễn tả sự chắc chắn và dễ dàng đạt được một kết quả hoặc mục tiêu. Nó thể hiện sự tự tin và niềm tin mạnh mẽ vào thành công trong tương lai.

Xem thêm:

Ví dụ về việc sử dụng cụm từ in the bag

Áp dụng “in the bag” trong cuộc sống hàng ngày

Ví dụ về cuộc sống cá nhân:

 • “I have prepared for this presentation very thoroughly, so I am confident that success is in my bag.”
 • “Tôi đã chuẩn bị cho bài thuyết trình này rất kỹ lưỡng, nên tôi tự tin rằng thành công sẽ nằm trong túi của tôi.”
 • “I have completed all the tasks ahead of schedule, so I can take a break now. It feels like it’s in the bag!”
 • “Tôi đã hoàn tất mọi công việc trước thời hạn, vì vậy tôi có thể nghỉ ngơi một chút. Cảm giác đã xong rồi!”

Ví dụ về công việc:

 • “After the interview, I received a phone call confirming that I have been selected. The new job is in my bag.”
 • “Sau cuộc phỏng vấn, tôi nhận được điện thoại xác nhận rằng tôi đã được chọn. Công việc mới đã chắc chắn nằm trong túi của tôi.”
 • “This project has been completed on time and achieved good results. Our team has done well, and success is in our bag.”
 • “Dự án này đã hoàn thành đúng tiến độ và đạt kết quả tốt. Đội của chúng ta đã làm tốt, và thành công nằm trong túi của chúng ta.”

Cụm từ in the bag trong các lĩnh vực khác nhau, như thể thao, công việc, học tập

Thể thao:

 • “The football team has scored 4 goals in the first half. The victory is in their bag.”
 • “Đội bóng đá đã ghi được 4 bàn trong hiệp đầu tiên. Chiến thắng đã nằm trong túi của họ.”
 • “This athlete has been leading the race from the beginning and there’s only a short distance left to finish. The victory is in his bag.”
 • “Vận động viên này đã dẫn đầu cuộc đua từ đầu và chỉ còn một đoạn ngắn nữa để kết thúc. Chiến thắng đã nằm trong túi của anh ta.”

Công việc:

 • “I presented the project plan to the management and got approval from everyone. Right now, I can say that success is in our bag.”
 • “Tôi đã trình bày kế hoạch dự án cho ban lãnh đạo và nhận được sự tán thành từ tất cả mọi người. Hiện tại, tôi có thể nói rằng thành công đã nằm trong túi của chúng ta.”
 • “I submitted my job application and have been invited for an interview. With my qualifications and experience, I am confident that the job is in my bag.”
 • “Tôi đã đệ trình hồ sơ xin việc và đã được mời đi phỏng vấn. Với trình độ và kinh nghiệm của mình, tôi tự tin rằng công việc sẽ nằm trong túi của tôi.”

Học tập:

 • “I studied the whole week to prepare for the exam, so I believe that the result is in my bag.”
 • “Tôi đã học cả tuần để chuẩn bị cho kỳ thi, nên tôi tin chắc rằng kết quả sẽ nằm trong túi của tôi.”
 • “I completed the assignment early and received positive feedback from the teacher. The high grade is in my bag.”
 • “Tôi đã hoàn thành bài nộp đồ án sớm và đã nhận được nhận xét tích cực từ giáo viên. Điểm cao nằm trong túi của tôi.”

Với các ví dụ trên, chúng ta thấy cụm từ “in the bag” được áp dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau của cuộc sống hàng ngày, từ việc cá nhân, công việc đến thể thao và học tập. Cụm từ này tạo ra sự tự tin và niềm tin mạnh mẽ vào thành công hoặc kết quả đạt được.

Thành ngữ tương tự in the bag là gì?

Khi xem xét các thành ngữ tương tự hoặc có liên quan có cùng ý nghĩa hoặc tương tự với “in the bag”, chúng ta có thể tham khảo những cụm từ sau đây:

 1. “In the pocket” (trong túi):
  • Tiếng Anh: “The team scored 4 goals in the first half. The victory is in the pocket.”
  • Tiếng Việt: “Đội bóng đã ghi được 4 bàn trong hiệp đầu tiên. Chiến thắng đã nằm trong túi của họ.”
 2. “In the clear” (trong sạch):
  • Tiếng Anh: “After receiving the final approval, we are in the clear to proceed with the project.”
  • Tiếng Việt: “Sau khi nhận được xét duyệt cuối cùng, chúng ta đã trong sạch để triển khai dự án.”
 3. “In the bank” (trong ngân hàng):
  • Tiếng Anh: “The contract has been signed, and the money has been transferred. It’s in the bank.”
  • Tiếng Việt: “Hợp đồng đã được ký kết và tiền đã được chuyển vào tài khoản. Đã nằm trong ngân hàng.”

Một số ví dụ và giải thích về các thành ngữ này:

 1. Ví dụ về “in the pocket” (trong túi):
  • Tiếng Anh: “The team is leading 3-0 after the first half. The victory is in the pocket.”
  • Tiếng Việt: “Đội bóng đang dẫn trước 3-0 sau hiệp một. Chiến thắng đã nằm trong túi của họ.”
 2. Ví dụ về “in the clear” (trong sạch):
  • Tiếng Anh: “After completing all the necessary paperwork, we are in the clear to start the project.”
  • Tiếng Việt: “Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết, chúng ta đã trong sạch để bắt đầu dự án.”
 3. Ví dụ về “in the bank” (trong ngân hàng):
  • Tiếng Anh: “The payment has been confirmed, and the funds are in the bank. It’s in the bank.”
  • Tiếng Việt: “Thanh toán đã được xác nhận và số tiền đã có trong ngân hàng. Đã nằm trong ngân hàng!”

Những thành ngữ trên cung cấp các cách diễn đạt khác nhau nhưng có ý nghĩa tương tự hoặc liên quan đến “in the bag”. Chúng đều thể hiện sự chắc chắn và dễ dàng đạt được kết quả, mang tính tự tin và niềm tin mạnh mẽ vào thành công.

Kết luận In the bag nghĩa là gì?

“In the bag” là một cụm từ tiếng Anh diễn đạt ý nghĩa của sự chắc chắn và dễ dàng đạt được một kết quả hoặc mục tiêu. Khi một điều gì đó “in the bag”, nó ngụ ý rằng điều đó đã được hoàn tất thành công hoặc đã được chắc chắn đảm bảo. Cụm từ này tạo ra sự tự tin và niềm tin mạnh mẽ vào thành công và kết quả cuối cùng.

Cụm từ ‘in the bag’ không chỉ là một thành ngữ thông thường mà còn là một cách diễn đạt phổ biến và quan trọng trong tiếng Anh. Nó mang tính chất tích cực và tạo cảm giác chắc chắn về thành công. Cụm từ này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cuộc sống cá nhân, công việc, thể thao và học tập. Nó thể hiện sự tự tin, niềm tin vào thành công và tạo động lực cho mọi người đạt được mục tiêu của mình.

Hiểu và sử dụng đúng cụm từ “in the bag” là rất quan trọng trong việc giao tiếp tiếng Anh một cách hiệu quả. Nó cho phép chúng ta diễn đạt sự chắc chắn, tự tin và niềm tin vào thành công của một kết quả hoặc mục tiêu. Việc sử dụng cụm từ này không chỉ giúp chúng ta thể hiện sự tự tin và sự quyết tâm, mà còn tạo ấn tượng tích cực với người nghe.

Với ý nghĩa tích cực và phạm vi sử dụng rộng, cụm từ “in the bag” đã trở thành một phần quan trọng trong ngôn ngữ tiếng Anh. Điều quan trọng là hiểu và áp dụng đúng cụm từ này để thể hiện sự tự tin và niềm tin vào thành công của chúng ta trong cuộc sống và công việc hàng ngày.

——————-

Bạn hiểu in the bag nghĩa là gì? Hãy chia sẻ suy nghĩ cùng Blog Mua Hàng và mọi người nhé!

Để lại ý kiến đánh giá của bạn

BÌNH LUẬN

Blog Mua Hàng
Logo
Shopping cart