Get in nghĩa là gì?

get in nghĩa là gì?

“Cụm từ ‘get in'” là một thuật ngữ tiếng Anh được sử dụng rộng rãi trong ngôn ngữ hàng ngày. Nó bao gồm các từ “get” và “in” kết hợp lại để tạo thành một cụm từ mang ý nghĩa đặc biệt. “Get in” có nhiều ý nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh và cách sử dụng.

Cụm từ ‘get in’ có một loạt ý nghĩa và sử dụng đa dạng trong tiếng Anh. Dưới đây là một số ý nghĩa phổ biến và các cách sử dụng của cụm từ:

 1. Nhập vào/đi vào: “Get in” có thể chỉ hành động của việc nhập vào hoặc đi vào một nơi cụ thể. Điều này ám chỉ việc di chuyển từ ngoài vào trong không gian hoặc vị trí nào đó.
 2. Gửi vào/đưa vào: “Get in” cũng có thể được sử dụng để diễn đạt hành động gửi hoặc đưa cái gì đó vào một vị trí, ví dụ như gửi thư vào hộp thư hoặc đưa tài liệu vào một thư mục.
 3. Được chấp nhận/được chọn: “Get in” có thể ám chỉ việc được chấp nhận hoặc được chọn cho một vị trí, cơ hội hoặc sự kiện. Điều này thường được sử dụng trong ngữ cảnh như đậu vào một trường đại học hoặc được chọn vào một đội thể thao.
 4. Nhận được/kiếm được: “Get in” cũng có thể biểu thị việc nhận được hoặc kiếm được điều gì đó, thường là trong ngữ cảnh kinh doanh hoặc giao dịch. Điều này có thể ám chỉ việc nhận được lợi nhuận từ một đầu tư hoặc kiếm được thông tin quan trọng.

“Cụm từ ‘get in'” có tính linh hoạt và có thể được áp dụng trong nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống hàng ngày, công việc, giao tiếp và nhiều lĩnh vực khác. Trong phần tiếp theo, Blog Mua Hàng sẽ cùng bạn tìm hiểu định nghĩa get in là gì trong ngữ cảnh thông thường, các ví dụ về cách sử dụng cụm từ này.

Xem thêm:

Get in nghĩa là gì?

Định nghĩa “get in” trong ngữ cảnh thông thường

“Cụm từ ‘get in'” trong ngữ cảnh thông thường ám chỉ hành động của việc nhập vào, đưa vào hoặc nhận vào một vị trí hoặc không gian cụ thể. Đây là một cụm từ đa nghĩa và sử dụng phổ biến trong tiếng Anh, tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng.

Get in nghĩa là gì?

Get in nghĩa là gì?

Giải thích ý nghĩa của cụm từ get in là gì?

 1. Nhập vào/đi vào: “Get in” có thể ám chỉ hành động của việc nhập vào hoặc đi vào một không gian hoặc vị trí cụ thể. Điều này có thể liên quan đến việc đi vào một phòng, lên xe, vào một cửa hàng, hoặc nhập cảnh vào một quốc gia.

Ví dụ:

 • “Please get in the car.” (Xin hãy lên xe.)
 • “We need to get in the building before the meeting starts.” (Chúng ta cần đi vào tòa nhà trước khi cuộc họp bắt đầu.)
 1. Gửi vào/đưa vào: “Get in” cũng có thể ám chỉ hành động của việc gửi hoặc đưa cái gì đó vào một vị trí hoặc không gian cụ thể. Điều này có thể liên quan đến việc gửi thư vào hòm thư, đưa tài liệu vào một thư mục hoặc chất liệu vào một hộp.

Ví dụ:

 • “Don’t forget to get your application in before the deadline.” (Đừng quên gửi đơn xin việc của bạn trước khi hết hạn.)
 • “I got the documents in the folder.” (Tôi đã đưa tài liệu vào thư mục.)
 1. Được chấp nhận/được chọn: “Get in” có thể ám chỉ việc được chấp nhận hoặc được chọn cho một vị trí, cơ hội hoặc sự kiện. Điều này thường được sử dụng trong ngữ cảnh như được đậu vào một trường đại học, được chọn vào một đội thể thao hoặc được chấp thuận vào một chương trình.

Ví dụ:

 • “She got in her dream school.” (Cô ấy đã được chọn vào trường mơ ước của mình.)
 • “He got in the team.” (Anh ấy đã được chọn vào đội.)
 1. Nhận được/kiếm được: “Get in” cũng có thể ám chỉ việc nhận được hoặc kiếm được điều gì đó, thường liên quan đến kinh doanh hoặc giao dịch. Điều này có thể liên quan đến việc nhận lợi nhuận từ một đầu tư hoặc kiếm được thông tin quan trọng.

Ví dụ:

 • “He got in a good profit from his investment.” (Anh ấy đã kiếm được lợi nhuận tốt từ khoản đầu tư của mình.)
 • “I got in some useful information during the meeting.” (Tôi đã nhận được một số thông tin hữu ích trong cuộc họp.)

“Cụm từ ‘get in'” mang đa dạng ý nghĩa và sử dụng trong tiếng Anh, và tùy thuộc vào ngữ cảnh, nó có thể ám chỉ việc nhập vào, gửi vào, được chấp nhận hoặc nhận được một cái gì đó.

Các ví dụ về việc sử dụng cụm từ get in

A. Ví dụ về việc nhập vào hoặc đi vào một nơi

 1. “We arrived at the airport and got in line to check in for our flight.” (Chúng tôi đã đến sân bay và xếp hàng để làm thủ tục check-in cho chuyến bay.)
 2. “The security guard asked us to show our IDs before we could get in the building.” (Anh bảo vệ yêu cầu chúng tôi phải trình thẻ căn cước trước khi chúng tôi được vào tòa nhà.)

B. Ví dụ về việc gửi vào hoặc đưa vào một vị trí cụ thể

 1. “Don’t forget to get your application in before the deadline.” (Đừng quên gửi đơn xin việc của bạn trước hạn cuối.)
 2. “She got the key in the lock and turned it to open the door.” (Cô ấy đưa chìa khóa vào khóa và xoay nó để mở cửa.)

C. Ví dụ về việc được chấp nhận hoặc được chọn

 1. “I applied to several universities, and I finally got in my top choice.” (Tôi đã nộp đơn vào một số trường đại học và cuối cùng tôi đã được chọn vào trường lựa chọn hàng đầu của mình.)
 2. “After multiple auditions, she got in the cast of the school play.” (Sau nhiều buổi thử vai, cô ấy đã được chọn vào đội diễn xuất của vở kịch trường.)

D. Ví dụ về việc nhận được hoặc kiếm được

 1. “He got in a large sum of money from his business venture.” (Anh ấy đã kiếm được một số tiền lớn từ dự án kinh doanh của mình.)
 2. “I got in some valuable information during the conference.” (Tôi đã nhận được một số thông tin quan trọng trong buổi hội thảo.)

Với các ví dụ trên, chúng ta thấy cách cụm từ “get in” được sử dụng để diễn đạt việc nhập vào hoặc đi vào một nơi, gửi vào hoặc đưa vào một vị trí cụ thể, được chấp nhận hoặc được chọn, và nhận được hoặc kiếm được một cái gì đó. Cụm từ này linh hoạt và có thể áp dụng trong nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống hàng ngày, công việc và các lĩnh vực khác.

Thành ngữ tương tự hoặc có liên quan với cụm từ get in

Ngoài cụm từ “get in”, tiếng Anh còn có một số thành ngữ khác có ý nghĩa tương tự hoặc liên quan đến việc nhập vào, gửi vào, được chấp nhận hoặc nhận được. Dưới đây là một số ví dụ:

 1. “Come in”
  • Ý nghĩa: Di chuyển hoặc nhập vào một không gian cụ thể.
  • Ví dụ: “Please come in and have a seat.” (Xin mời vào và ngồi.)
 2. “Send in”
  • Ý nghĩa: Gửi hoặc đưa cái gì đó vào một vị trí cụ thể.
  • Ví dụ: “Please send in your resume for consideration.” (Xin hãy gửi hồ sơ của bạn để xem xét.)
 3. “Get accepted”
  • Ý nghĩa: Được chấp nhận hoặc được nhận vào một trường học, tổ chức hoặc chương trình.
  • Ví dụ: “She got accepted into Harvard University.” (Cô ấy đã được nhận vào Đại học Harvard.)
 4. “Earn”
  • Ý nghĩa: Kiếm được, đạt được hoặc nhận được một cái gì đó thông qua nỗ lực và làm việc.
  • Ví dụ: “He earned a promotion at work for his outstanding performance.” (Anh ấy đã đạt được một lần thăng tiến trong công việc nhờ thành tích xuất sắc của mình.)

Giải thích về các thành ngữ này

 1. “Come in”
  • Ví dụ: “When I knocked on the door, the host opened it and asked me to come in.” (Khi tôi gõ cửa, người chủ mở cửa và yêu cầu tôi vào trong.)
 2. “Send in”
  • Ví dụ: “Please send in your application by email before the deadline.” (Xin hãy gửi đơn xin việc của bạn qua email trước thời hạn.)
 3. “Get accepted”
  • Ví dụ: “After a rigorous selection process, he finally got accepted into the prestigious art school.” (Sau quá trình chọn lọc khắt khe, anh ấy cuối cùng đã được nhận vào trường nghệ thuật danh tiếng.)
 4. “Earn”
  • Ví dụ: “She worked hard and earned the respect of her colleagues.” (Cô ấy làm việc chăm chỉ và kiếm được sự tôn trọng của đồng nghiệp.)

Các thành ngữ trên cũng mang ý nghĩa tương tự hoặc có liên quan đến việc nhập vào, gửi vào, được chấp nhận hoặc nhận được. Chúng cung cấp thêm các biểu đạt và cách diễn đạt khác nhau cho các tình huống tương tự. Hiểu và sử dụng đúng các thành ngữ này sẽ làm phong phú thêm vốn từ vựng và sự linh hoạt trong giao tiếp tiếng Anh.

——————-

Bạn hiểu get in nghĩa là gì? Hãy chia sẻ suy nghĩ cùng Blog Mua Hàng và mọi người nhé!

Để lại ý kiến đánh giá của bạn

BÌNH LUẬN

Blog Mua Hàng
Logo
Shopping cart